Subvencions de la Oficina de Derechos Humanos per a 2009

 

 

En la pàgina 68855 del Boletín Oficial del Estado comença la llista de les subvencions de la Oficina de Derechos Humanos per a 2009; és a:

 

www.boe.es/boe/dias/2009/08/13/pdfs/BOE-A-2009-13413.pdf

 

Moltes subvencions són de 10.000 €. Al final, en la pàgina 68857, hi ha una subvenció curiosa de 28.810 €. Quina orientació sexual creus que té qui la autoritza?

 

 

Torna a l’Índex.