Detalls de la Constitución espanyola de 1978

 

 

Article 2: La Constitución es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indissoluble de tots els espanyols.

 

Article 8: Les Forces Armades, constituïdes per l'Exèrcit de Terra, l'Armada i l'Exèrcit de l'Aire, tenen com a missió garantir la sobirania i independència d'Espanya, defensar la seva integritat territorial i l'ordenament constitucional.

 

La Constitución no indica en absolut quin és el territori; no conté cap mapa; no conté cap llista d'àrees geogràfiques. No especifica si la integritat territorial inclou, per exemple, la ciutat de Ceuta ni la ciutat de Melilla ni les illes Canàries ni les illes Balears ni l'illa de Peregil (0,15 km2 prop de la ciutat de Ceuta) ni l'illa d'Alborán (0,0712 km2 a 90 km d'Almeria i 60 km de Melilla) ni Gibraltar ni Catalunya ni les Filipines. Correspon al tribunal constitucional espanyol omplir aquesta llacuna si alguna entitat vàlida li demana la interpretació constitucional.

 

Segons el diccionari de la Real Academia Española (la interpretació de la qual no correspon al tribunal constitucional espanyol), la paraula “nación” té diverses accepcions. La Constitución no indica quina accepció.

 

Si es pren l'accepció, traduida al català: “Conjunt de persones d'un mateix origen i que generalment parlen un mateix idioma i tenen una tradició comuna”, resulta, per exemple, que Euskadi és una nació i Catalunya és una nació.

 

Si es pren l'accepció, traduida al català: “Conjunt dels habitants d'un país regit pel mateix govern”, resulta, per exemple, que Euskadi té “Lehendakaria” o sigui govern basc i Catalunya té el “Govern de la Generalitat” o sigui govern de la generalitat. Amb aquesta accepció, Euskadi és una nació i Catalunya és una nació.

 

Si es pren l'accepció, traduida al català: “Territori d'aquest país”, accepció referida a l'accepció anterior de “Conjunt dels habitants d'un país regit pel mateix govern”, resulta, per exemple, que Euskadi és una nació i Catalunya és una nació.

 

Correspon al tribunal constitucional espanyol omplir la llacuna de quina accepció es va prendre al seu dia en aprovar la Constitución, si alguna entitat vàlida li demana la interpretació constitucional.

 

Fins que el tribunal constitucional espanyol no es pronuncii sobre quin territori comprèn Espanya i quina accepció de la paraula “nació” s'ha de prendre, cada persona i cada entitat és lliure de considerar el que volgui.

 

 

Tornar a l’Índex.