Cronologia de l’Estatut de Catalunya de 2006

i la financiació de Catalunya

 

2004-02-09: constitució de la ponència parlamentària catalana de redacció de l’Estatut.

 

 

2005-09-30: el Parlament de Catalunya aprova l’Estatut; 89 % dels diputats voten a favor (CiU, PSC, ERC, ICV); 11 % voten en contra (PP).

 

2005-11-02: les cortes generales españolas accepten tramitar l’Estatut.

 

2005-11-02: el partido popular presenta un recurs d’inconstitucionalitat que és posteriorment rebutjat perquè encara no estava aprovat l’Estatut.

 

2005-11-02: tres parlamentaris de Catalunya presenten l’Estatut al congreso de diputados.

 

 

2006-01-21: en l’anomenat pacte de la Moncloa, el presidente del gobierno i Artur Mas acorden un redactat final de l’Estatut que modifica l’aprovat pel Parlament de Catalunya.

 

2006-05-10: les cortes generales españolas retallen notablement i aproven l’Estatut.

 

2006-06-01: inici de la campanya de ratificació de l’Estatut en referèndum català.

 

2006-06-18: un referèndum català aprova l’Estatut.

 

2006-07-19: el rey español promulga l’Estatut com a Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio.

 

2006-07-20 El boletín oficial del estado i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publiquen el text de l’Estatut.

 

2006-07-31: el partido popular presenta les seves 400 pàgines del recurs d’inconstitucionalitat del preàmbul, de 114 dels 223 articles i de 12 disposicions adicionals i finals de l’Estatut al tribunal constitucional i demana la tramitació prioritària i urgent.

 

2006-08-09: l’Estatut entra en vigor.

 

2006-09-19: el defensor del pueblo presenta un recurs sobre l’Estatut al tribunal constitucional.

 

2006-09-25: el gobierno de la comunidad autónoma de la región de Murcia presenta un recurs sobre l’Estatut al tribunal constitucional.

 

2006-10-11: el gobierno de la comunidad autónoma de la Rioja presenta un recurs sobre l’Estatut al tribunal constitucional.

 

2006-10-19: el consell de la generalitat de la comunitat valenciana presenta un recurs sobre l’Estatut al tribunal constitucional.

 

2006-10-19: el gobierno de la diputación general de Aragón presenta un recurs sobre l’Estatut al tribunal constitucional.

 

2006-10-20: el gobierno de las Illes Balears presenta un recurs sobre l’Estatut al tribunal constitucional.

 

 

2007-03-21: el tribunal constitucional desestima definitivament un recurs del Parlament de Catalunya que demanava que el magistrat del tribunal constitucional Pablo Pérez Tremps podés votar en el recurs sobre l’Estatut.

 

2007-04-19: el tribunal constitucional desestima definitivament un recurs del Parlament de Catalunya que demanava que el magistrat del tribunal constitucional Jorge Rodríguez-Zapata Pérez no podés votar el recurs de l’Estatut.

 

2007-05-24: el tribunal constitucional denega al Parlament de Catalunya l’acumulació dels recursos d’inconstitucionalitat de l’Estatut.

 

 

2008-03-12 el tribunal constitucional veta que el magistrat conservador del tribunal constitucional Roberto García-Calvo Montiel pogui votar el recurs de l’Estatut.

 

2008-05-18: mort Roberto García-Calvo Montiel, magistrat conservador del tribunal constitucional.

 

2008-09-01: està clar que cal nombrar 5 nous magistrats del tribunal constitucional, però el gobierno español no ho fa perquè creu que la composició actual del tribunal constitucional acceptarà molta part de l’Estatut.

 

 

2009-07-15: el consejo de política de economía y hacienda del ministerio de economía y hacienda aprova la financiació de totes les comunitats autònomes.

 

2009-09-14: el consejo de ministros aprova enviar a les cortes generales el projecte de modificació de la llei orgànica de financiació autonòmica (LOFCA) i el projecte de llei de financiació de les comunitats autonòmiques de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia (aprovats pel consejo de política de economía y hacienda en 2009-07-15).

 

2009-12-18: la presidenta del govern en funcions aprova la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgániuca 8/1980, de 22 de Financiación de las Comunidades Autónomas.

 

 

2010-04-16: el tribunal constitucional no aprova el cinquè esborrany de sentència d’inconstitucionalitat de l’Estatut perquè tant sols declara inconstitucional 15 articles i perquè tant sols fa una interpretació restrictiva de l’autogovern de 20 articles més; i nomena un nou ponent.

 

 

 

Tornar a l'Índex.