Alegreu-vos, catalans

 

 

Alegreu-vos si el tribunal constitucional espanyol retalla més l’Estatut de Catalunya ja anteriorment retallat pel parlamento español; perquè això crearà més independentistes.

 

Alegreu-vos que dit tribunal tardi tant en decidir; perquè això ha creat més independentistes.

 

Alegreu-vos que dit tribunal estigui desprestigiat i amb membres fora de termini de ser substituïts; perquè això ha creat més independentistes.

 

Alegreu-vos que la financiació de Catalunya hagi estat una enganyifa i que el president de la Generalitat de Catalunya hagi dit que es una bona financiació; perquè això ha creat més independentistes.

 

Alegreu-vos que els mitjans de comunicació diguin disbarats contra els catalans; perquè això ha creat més independentistes.

 

Alegreu-vos que el partido popular hagi presentat en 2006-07-31 un recurs d’inconstitucionalitat contra 114 articles, 9 disposicions addicionals i 2 disposicions finals (“per trencar els principis de llibertat i igualtat entre els espanyols que estableix la Carta Magna”) i hagi demanat la tramitació prioritària i urgent; perquè això ha creat més independentistes.

 

Alegreu-vos que el defensor del pueblo hagi presentat en 2006-09-19 un recurs d’inconstitucionalitat contra 112 articles y 4 disposicions addicionals (referits a drets i deures, llengua, competències, justícia, Síndic de Greuges, relacions bilaterals amb l’estado español i drets històrics i caràcter nacional); perquè això ha creat més independentistes.

 

Alegreu-vos que el gobierno de la comunidad autónoma de la región de Murcia hagi presentat un recurs d’inconstitucionalitat contra diversos aspectes de l’article 117 (relatiu a l’aigua i les obres hidràuliques); perquè això ha creat més independentistes.

 

Alegreu-vos que el gobierno de la comunidad autónoma de la Rioja hagi presentat en 2006-10-11 un recurs d’inconstitucionalitat contra 12 articles, 7 disposicions addicionals i 1 disposició final (relatius a la gestió de l’aigua, denominacions d’origen supracomunitàries, sistema de financiació i bilateralitat amb l’estado español); perquè això ha creat més independentistes.

 

Alegreu-vos que el consell de la generalitat de la comunitat valenciana hagi presentat en 2006-10-19 un recurs inconstitucionalitat contra aspectes relatius a l’Arxiu de Barcelona (mal anomenat Arxiu de la Corona d’Aragó), els recursos hidràulics i la financiació; perquè això ha creat més independentistes.

 

Alegreu-vos que el gobierno de la diputación general de Aragón hagi presentat en 2006-10-19 un recurs d’inconstitucionalitat contra 1 disposició addicional relativa a l’Arxiu de Barcelona (mal anomenat Arxiu de la Corona d’Aragó); perquè això ha creat més independentistes.

 

Alegreu-vos que el gobierno de las Illes Balears hagi presentat en 2006-10-20 un recurs d’inconstitucionalitat relatiu a l’Arxiu de Barcelona (mal anomenat Arxiu de la Corona d’Aragó); perquè això ha creat més independentistes.

 

Alegreu-vos que el tribunal constitucional hagi sentenciat que el seu membre Pablo Pérez Tremps no podia votar en el recurs; perquè això ha creat més independentistes.

 

Alegreu-vos que el tribunal constitucional hagi sentenciat que el seu membre Jorge Rodríguez-Zapata Pérez pot votar en el recurs; perquè això ha creat més independentistes.

 

Alegreu-vos que el tribunal constitucional hagi denegat al Parlament de Catalunya l’acumulació dels recursos; perquè això ha creat més independentistes.

 

Alegreu-vos que el tribunal constitucional hagi sentenciat que el seu membre Roberto García-Calvo Montiel pot votar en el recurs; perquè això ha creat més independentistes.

 

Alegreu-vos que caldria nomenar 5 nous magistrats del tribunal constitucional, però el gobierno español no ho fa; perquè això ha creat més independentistes.

 

Alegreu-vos que la nova llei orgànica de financiació autonòmica (LOFCA) anul·li la ja degradada financiació de Catalunya; perquè això ha creat més independentistes.

 

Alegreu-vos que el presidente del gobierno español hagi promès aprovar l’Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya i després l’hagi retallat; perquè això ha creat més independentistes.

 

Alegreu-vos, catalans; perquè els independentistes portaran Catalunya a la independència.

 

1 d’abril de 2010.

 

 

Tornar a l’Índex.