Problema de dibuixar les ombres d’un prisma

 

 

Per fer el dibuix, hem triat fer-lo amb perspectiva axonomètrica ortogonal trimètrica que consisteix en que són desiguals els 3 angles a b g que formen 3 eixos coordenats sobre el pla del paper. Es consideraran 2 casos: que el prisma està il·luminat pel Sol i que el prisma està il·luminat per un llum a distància finita.

 

 

1. Cas d’il·luminació pel Sol.

 

L’observador pot estar entre el Sol i el prisma, però hem triar que el prisma està entre el Sol i l’observador. El Sol pot estar a la dreta del prisma, però hem triat dibuixar el Sol a l’esquerra. La figura 1 mostra:

 

El prisma de vèrtexs 1 2 3 4 5 6 7 8.

El pla 5 8 10 9 és la prolongació del pla 5 6 7 8.

El vector v que indica la direcció i el sentit dels raigs del Sol.

El vector vv que és la projecció del vector v sobre el pla 1 4 8 5.

El vector vh que és la projecció del vector v sobre el pla 5 8 10 9.

Els angles a b g desiguals entre si.

Les línies 2 6, 5 6, 6 7 estan dibuixades a traços per indicar que són línies ocultes.

 

Figura 1

 


La figura 2 mostra el mateix que la figura 1 excepte que hem suprimit els elements innecessaris. A més, hem dibuixat:

 

3 rectes paral·leles a vv a partir del vèrtexs 2 3 4.

3 rectes paral·leles a vh a partir del vèrtexs 6 7 8.

L’encreuament d’aquestes rectes de dos en dos produeixen els punts 11 12 13 i les rectes 11-12 i 12-13.

 

Figura 2

 


Hem obtingut la figura 3 suprimint elements innecessaris de la figura 2. La figura 3 mostra les 3 classes d’ombra:

 

L’ombra pròpia 4 3 7 8 que és la part no il·luminada del prisma.

L’ombra projectada vista 14 12 13 8 7 que és la part no il·luminada que és prolongació del pla 5 6 7 8 i que queda a la vista.

L’ombra projectada oculta 6 11 14 7 que és la part no il·luminada que és prolongació del pla 5 6 7 8 i que queda tapada pel prisma.


Figura 3

 


2. Cas d’il·luminació per un llum.

 

Qualsevol dels tres elements (llum, prisma i observador) pot estar al mig. Hem triat que el prisma està al mig. El llum pot estar a la dreta del prisma, però hem triat dibuixar el llum a l’esquerra. A la figura 4, el punt 12 i el prisma estan al pla 9 10 7 11. El punt 13 on és el llum està a la vertical del punt 12. La posició del punt 12 ve donada per les seves coordenades respecte al punt 8.

 

Figura 4

 

Figura 5

 

A la figura 5, quatre rectes surten del punt 13 i van més enllà dels vèrtex 1 2 3 4; quatre rectes surten del punt 12 i van més enllà dels vèrtex 5 6 7 8. Ambdós conjunts de rectes es toquen als punts 14 15 16 17; unint aquests es forma la zona d’ombra sobre el pla 9 10 7 11 que ombrejarem a la propera figura 6.


 

 

Figura 6

 

Tornar a l'Índex.