Construcció d’un pentŕgon regular

 

 

1. Dibuixar un segment                       2. Dibuixar una circumferčncia.

des del centre fins a un včrtex.

3. Dibuixar un diŕmetre.                      4. Dibuixar 2 arcs des dels

                                                       extrems del diŕmetre.


5. Dibuixar la perpendicular                 6. Esborrar els 2 arcs i escurçar la

des del centre.                                  recta formant un radi.

7. Dibuixar 2 arcs des dels                  8. Dibuixar la perpendicular

2 extrems del radi.                             al centre del radi i marcar el punt.

9. Esborrar els 2 arcs                          10.Dibuixar una circumferčncia abra-

i la perpendicular.                              çant el radi de la circumferčncia gran.


11. Dibuixar un segment.                    12. Dibuixar un arc tangent amb

                                                       centre al peu del diŕmetre.

 

13. Dibuixar un altre arc tangent                  14. Dibuixar el pentŕgon.

amb centre al peu del diŕmetre.

15. Acabar esborrant les línies

que sobren.

 

 

Tornar a l'Índex.