Resenya del llibre “En Quixot” a cura de Marcel Mañé i Pascual

 

 

És un llibre editat per Llibres de l’Índex. És una edició bilingüe castellana i catalana del llibre “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”. Conté moltes il·lustracions de Gustave Doré. Es presenta cada pàgina en doble columna: l’esquerra en castellà i la dreta en català. La part en castellà es la transcripció de la primera edició impresa en Madrid en 1605, obtinguda de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

 

En fer la traducció, s’han trobat nombrosos punts de significat obscur o erroni; no obstant, tots es poden entendre si se suposa que es tracta d’una traducció imperfecte d’una edició anterior en català. El traductor explica cada punt en nota a peu de pàgina.

 

A continuació hi han exemples de punts obscurs o erronis i la seva traducció (sense l’explicació):

 

dar una mano de cozes >>> donar una de coces.

Nunca fuera cavallero de damas tambien servido >>> Jamai fou cavaller de dames tan ben servit.

le assento dos palos [...] en las espaldas >>> li assentà dos pals [...] en les espatlles.

mas vale algo que no nada >>> més val quelcom que no res.

bordando alguna empresa, con oro de cañutillo >>> brodant alguna empesa amb fil d’or.

Plega a Ala padre mio >>> Prega a Alà, pare meu.

 

A la vista del conjunt de les 310 notes de peu de pàgina, res es contraposa a que més d’una persona opini que es va fer desaparèixer l’original i es va traduir per passar la fama a Castella.

 

Enginyers industrials amb vocació autodidàctica filològica:

Pompeu Fabra i Poch (1868-1948).

Jaume Vallcorba i Rocosa (1920-2010), deixeble de Pompeu Fabra i Poch.

Lluís Marquet i Ferigle ( 1937-2011), normalitzador del vocabulari tècnic.

 

 

Tornar a l’Índex.