Libre blanc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicat als lectors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L’home és l’únic animal que ensopega dues vegades amb la mateixa pedra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dedicatòria

 

          Aquest llibre està dedicat a tots els lectors que el llegeixin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dues paraules prèvies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pròleg

 

           Tots els llibres necessiten un pròleg en el que es parli de la conveniència de llegir-lo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Preàmbul

 

          Perquè la lectura d’aquest llibre sigui profitosa, l’autor ha cregut indispensable donar explicacions en el present preàmbul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Presentació

 

          És habitual que una persona diferent de l’autor i de més reconeguda nomenada faci una presentació del llibre per fer conèixer al lector la bondat del que llegirà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prefaci

 

          La paraula “prefaci”, al ser etimològicament provinent de “abans de la cara”, testimonia que el dit prefaci ha de raure abans del text del llibre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Introducció

 

          Tots els llibres que vulguin ser apreciats requereixen una introducció al tema del llibre a fi de preparar el lector a la seva lectura amb profit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Proemi

 

          Veni, vidi, vinci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Generalitats

 

          En el present llibre es tracten temes amb detall dels quals en aquest moment és convenient donar-ne les generalitats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Exordi

 

          En l’aplicació està la força.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Advertiment preliminar

 

          Abans d’iniciar la lectura del present llibre, cal llegir aquest advertiment preliminar per preparar al lector.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolegòmens

 

          Com és notori, hi han llibres que tenen uns prolegòmens; el present llibre no és una excepció.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Preliminars

 

          Som de la mateixa opinió que altres autors que abans d’exposar qualsevol tema és beneficiós donar unes idees preliminars de la qüestió.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Preludi

  

          També les composicions musicals tenen sovint un preludi que introdueix el tema musical a l’oient.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Propedèutica

 

           La propedèutica és l’ensenyament preparatori a un tema y en especial del tema del present llibre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Unes paraules abans de començar

 

           Molts autors es creuen obligats a escriure unes quantes paraules abans de començar pròpiament l’exposició del tema del llibre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prelusió

  

          Ja que la prelusió ha d’anar per definició abans de la qüestió esmentada, cal posar-la aquí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Agraïments

 

          L’autor es veu obligat aquí a donar les gràcies a totes aquelles persones sense les quals no hauria estat possible la redacció del present llibre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Instruccions

  

          Per fer bon ús del present llibre cal seguir escrupolosament les instruccions donades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Notes

  

          Les presents notes complementen (separadament a fi de no distreure al lector apressat) les qüestions tractades en cada part del llibre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Índex de matèries

 

          El present índex de matèries està en blanc degut a que el contingut del present llibre està també en blanc, tal com el seu títol ja indica. Dit índex està a la present pàgina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Índex alfabètic

  

          El present índex alfabètic recull ordenats per rigorós ordre alfabètic els noms de les paraules més significatives recollides del present llibre, seguits del número o números de les pàgines en que consten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taula de contingut

  

          La present taula de contingut conté els noms dels temes tractats en el present llibre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taula d’il·lustracions

  

          La present taula d’il·lustracions indica les il·lustracions, figures, diagrames, dibuixos i reproduccions fotogràfiques continguts en el present llibre, amb inclusió del número o dels números de les pàgines en que al llarg del llibre apareixen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taula d’autoritats

  

          La present taula d’autoritats indica els noms de les persones que han tractat abans els temes del present llibre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taula d’antropònims

  

          Aquí hi ha el recull dels noms de les persones mencionades en el present llibre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taula de noms geogràfics

 

 

          Aquí venen relacionats alfabèticament els noms dels llocs geogràfic mencionats en el present llibre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Referències

 

          Es consignen a continuació la llista de referències.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bibliografia

  

          Per ampliar els coneixements exposats en el present llibre, es poden consultar les obres indicades a continuació; primerament hi ha els articles de revista; segonament hi ha els llibres; tercerament hi ha els discs d’àudio; quartament hi ha els discs de vídeo; cinquenament hi ha els discs informàtics.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finis coronat opus.

 

 

Tornar a l’Índex.