.

Estadístiques d’analfabetisme

 

 

      Els 9 quadres següents indiquen els nombres d’habitants d’Espanya (comptant la península, les illes Balears, les illes Canàries, Ceuta i Melilla) segons sexe, grup d’edat i analfabetisme, i els corresponents percentatges respecte als totals de cada quadre (indicats en les columnes encapçalades amb “/100”).

 

      La pàgina 677 de “Anuario estadístico de España, 1931” té un quadre d’analfabetisme comparatiu per països amb dades d’Espanya de 1920 molt més altes que les d’Austràlia, Bèlgica, Canadà, Estats Units d’Amèrica, Finlàndia, França, Hongria, Itàlia i Txecoslovàquia. El primer any amb estadístiques d’analfabetisme fou 1860. Les dades de 1940 i 1950, excepte els totals, s’han calculat suposant que els percentatges de Ceuta i Melilla són els mateixos que en la resta d’Espanya. Les dades de 1900 a 1970 són a 31 de desembre; les dades de 1981 són a l’1 de març.

 

     ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   

                             Homes menors de 10 anys                           

                                                                               

┌────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤   

│Any │ Saben llegir i  │ Saben llegir i       Restant           Total         

    │no saben escriure│ saben escriure                                       

    ├──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┤   

      Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1594│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1768│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1787│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1797│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1857│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1860│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1877│                                                │ 1.908.075│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1887│    79.183│  3,88│   151.392│  7,42│ 1.809.417│ 88,70│ 2.039.992│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1900│    67.745│  3,14│   178.464│  8,27│ 1.910.475│ 88,58│ 2.156.684│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1910│    49.833│  2,10│   231.696│  9,78│ 2.087.921│ 88,12│ 2.369.450│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1920│                   198.499│  8,60│ 2.109.001│ 91,40│ 2.307.500│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1930│                   286.559│ 10,87│ 2.350.372│ 89,13│ 2.636.931│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1940│                   554.262│ 21,83│ 1.984.700│ 78,17│ 2.538.962│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1950│                   615.344│ 23,83│ 1.966.748│ 76,17│ 2.582.092│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1960│                   722.790│ 25,01│ 2.167.510│ 74,99│ 2.890.300│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1970│                                                │ 3.293.700│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1981│                                                │ 3.287.800│100,00│   

└────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┘   


     ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   

                            Homes de 10 anys i majors                          

                                                                               

┌────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤   

│Any │ Saben llegir i  │ Saben llegir i       Restant           Total         

    │no saben escriure│ saben escriure                                       

    ├──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┤   

      Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1594│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1768│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1787│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1797│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1857│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1860│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1877│                                                │ 6.226.256│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1887│   142.430│  2,17│ 3.166.463│ 48,18│ 3.263.639│ 49,66│ 6.572.532│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1900│   110.870│  1,60│ 3.652.881│ 52,70│ 3.167.386│ 45,70│ 6.931.137│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1910│    75.215│  1,02│ 4.232.890│ 57,55│ 3.047.469│ 41,43│ 7.355.574│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1920│                │ 5.243.630│ 65,01│ 2.822.252│ 34,99│ 8.065.882│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1930│                │ 6.814.517│ 76,32│ 2.114.357│ 23,68│ 8.928.874│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1940│                │ 8.232.552│ 82,72│ 1.719.760│ 17,28│ 9.952.312│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1950│                │ 9.624.938│ 87,82│ 1.335.271│ 12,18│10.960.208│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1960│                │10.848.210│ 91,01│ 1.071.590│  8,99│11.919.800│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1970│                │12.668.200│ 94,91│   679.900│  5,09│13.348.100│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1981│                │14.652.100│ 96,37│   551.800│  3,63│15.203.900│100,00│   

└────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┘   


     ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   

                                      Homes                                    

                                                                               

┌────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤   

│Any │ Saben llegir i  │ Saben llegir i       Restant           Total         

    │no saben escriure│ saben escriure                                       

    ├──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┤   

      Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1594│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1768│                                                │ 4.654.776│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1787│                                                │ 5.204.187│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1797│                                                │ 5.220.299│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1857│                                                │ 7.670.933│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1860│   316.557│  4,08│ 2.414.015│ 31,09│ 5.034.936│ 64,84│ 7.765.508│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1877│   210.930│  2,59│ 2.823.964│ 34,72│ 5.099.437│ 62,69│ 8.134.331│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1887│   221.613│  2,57│ 3.317.855│ 38,52│ 5.073.056│ 58,90│ 8.612.524│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1900│   178.615│  1,97│ 3.831.345│ 42,16│ 5.077.861│ 55,88│ 9.087.821│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1910│   125.048│  1,29│ 4.464.586│ 45,91│ 5.135.390│ 52,81│ 9.725.024│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1920│    75.193│  0,72│ 5.442.129│ 52,46│ 4.856.060│ 46,81│10.373.382│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1930│    73.195│  0,63│ 7.101.076│ 61,40│ 4.391.534│ 37,97│11.565.805│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1940│                │ 8.786.814│ 70,34│ 3.704.460│ 29,66│12.491.274│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1950│                │10.240.282│ 75,62│ 3.302.019│ 24,38│13.542.301│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1960│                │11.571.000│ 78,13│ 3.239.100│ 21,87│14.810.100│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1970│                                                │16.641.800│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1981│                                                │18.491.700│100,00│   

└────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┘   


     ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   

                             Dones menors de 10 anys                           

                                                                               

┌────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤   

│Any │ Saben llegir i  │ Saben llegir i       Restant           Total         

    │no saben escriure│ saben escriure                                       

    ├──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┤   

      Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1594│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1768│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1787│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1797│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1857│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1860│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1877│                                                │ 1.858.085│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1887│    66.200│  3,33│    95.313│  4,80│ 1.825.542│ 91,87│ 1.987.055│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1900│    62.738│  2,96│   131.950│  6,23│ 1.922.677│ 90,81│ 2.117.365│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1910│    47.434│  2,04│   189.718│  8,16│ 2.088.268│ 89,80│ 2.325.420│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1920│                   106.734│  4,69│ 2.169.766│ 95,31│ 2.276.500│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1930│                   290.235│ 11,36│ 2.265.107│ 88,64│ 2.555.342│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1940│                   528.970│ 21,24│ 1.961.739│ 78,76│ 2.490.709│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1950│                   587.996│ 24,00│ 1.862.344│ 76,00│ 2.450.340│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1960│                   690.259│ 24,84│ 2.088.041│ 75,16│ 2.778.300│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1970│                                                │ 3.135.700│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1981│                                                │ 3.095.600│100,00│   

└────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┘   


     ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   

                            Dones de 10 anys i majors                          

                                                                               

┌────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤   

│Any │ Saben llegir i  │ Saben llegir i       Restant           Total         

    │no saben escriure│ saben escriure                                       

    ├──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┤   

      Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1594│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1768│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1787│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1797│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1857│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1860│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1877│                                                │ 6.641.929│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1887│   314.192│  4,51│ 1.591.302│ 22,84│ 5.060.559│ 72,65│ 6.966.053│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1900│   254.400│  3,43│ 2.263.889│ 30,54│ 4.894.611│ 66,03│ 7.412.900│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1910│   181.250│  2,28│ 3.062.694│ 38,55│ 4.701.298│ 59,17│ 7.945.242│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1920│                │ 4.355.996│ 49,84│ 4.383.964│ 50,16│ 8.739.960│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1930│                │ 5.916.520│ 61,91│ 3.640.127│ 38,09│ 9.556.647│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1940│                │ 7.893.670│ 71,54│ 3.140.255│ 28,46│11.033.924│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1950│                │ 9.458.052│ 78,00│ 2.667.364│ 22,00│12.125.416│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1960│                │10.619.941│ 82,07│ 2.320.160│ 17,93│12.940.100│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1970│                │12.513.800│ 87,73│ 1.749.400│ 12,27│14.263.200│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1981│                │14.656.300│ 91,06│ 1.438.982│  8,94│16.096.000│100,00│   

└────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┘   


     ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   

                                      Dones                                    

                                                                               

┌────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤   

│Any │ Saben llegir i  │ Saben llegir i       Restant           Total         

    │no saben escriure│ saben escriure                                       

    ├──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┤   

      Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1594│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1768│                                                │ 4.653.028│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1787│                                                │ 5.205.692│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1797│                                                │ 5.320.922│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1857│                                                │ 7.793.407│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1860│   389.221│  4,92│   715.906│  9,05│ 6.802.846│ 86,03│ 7.907.973│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1877│   368.048│  4,33│ 1.247.859│ 14,68│ 6.884.107│ 80,99│ 8.500.014│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1887│   380.392│  4,25│ 1.686.615│ 18,84│ 6.886.101│ 76,91│ 8.953.108│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1900│   317.138│  3,33│ 2.395.839│ 25,14│ 6.817.288│ 71,53│ 9.530.265│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1910│   228.684│  2,23│ 3.252.412│ 31,67│ 6.789.566│ 66,11│10.270.662│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1920│   127.164│  1,15│ 4.462.730│ 40,51│ 6.426.566│ 58,34│11.016.460│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1930│   136.146│  1,12│ 6.070.609│ 50,12│ 5.905.234│ 48,76│12.111.989│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1940│                │ 8.422.639│ 62,28│ 5.101.994│ 37,72│13.524.633│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1950│                │10.046.048│ 68,92│ 4.529.708│ 31,08│14.575.756│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1960│                │11.310.200│ 71,96│ 4.408.200│ 28,04│15.718.400│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1970│                                                │17.398.900│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1981│                                                │19.191.600│100,00│   

└────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┘   


     ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   

                            Persones menors de 10 anys                         

                                                                               

┌────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤   

│Any │ Saben llegir i  │ Saben llegir i       Restant           Total         

    │no saben escriure│ saben escriure                                       

    ├──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┤   

      Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1594│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1768│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1787│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1797│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1857│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1860│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1877│                                                │ 3.766.160│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1887│   145.383│  3,61│   246.705│  6,13│ 3.634.959│ 90,26│ 4.027.047│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1900│   130.483│  3,05│   310.414│  7,26│ 3.833.152│ 89,68│ 4.274.049│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1910│    97.267│  2,07│   421.414│  8,98│ 4.176.189│ 88,95│ 4.694.870│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1920│                   551.295│ 12,03│ 4.191.671│ 91,44│ 4.584.000│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1930│                   576.794│ 11,11│ 4.615.479│ 88,89│ 5.192.273│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1940│                │ 1.083.232│ 21,54│ 3.946.439│ 78,46│ 5.029.671│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1950│                │ 1.203.340│ 23,91│ 3.829.092│ 76,09│ 5.032.432│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1960│                │ 1.413.049│ 24,93│ 4.255.551│ 75,07│ 5.668.600│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1970│                                                │ 6.429.400│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1981│                                                │ 6.383.400│100,00│   

└────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┘   


     ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   

                           Persones de 10 anys i majors                        

                                                                               

┌────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤   

│Any │ Saben llegir i  │ Saben llegir i       Restant           Total         

    │no saben escriure│ saben escriure                                       

    ├──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┤   

     Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1594│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1768│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1787│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1797│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1857│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1860│                                                                   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1877│                                                │12.868.185│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1887│   456.622│  3,37│ 4.757.765│ 35,14│ 8.093.623│ 59,78│13.538.585│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1900│   365.270│  2,55│ 5.916.770│ 41,25│ 8.061.997│ 56,20│14.344.037│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1910│   256.465│  1,68│ 7.295.584│ 47,68│ 7.748.767│ 50,64│15.300.816│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1920│                │ 9.353.564│ 57,36│ 6.953.773│ 42,64│16.307.337│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1930│                │12.731.037│ 68,87│ 5.754.484│ 31,13│18.485.521│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1940│                │16.126.222│ 76,84│ 4.860.015│ 23,16│20.986.236│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1950│                │19.082.990│ 82,66│ 4.002.635│ 17,34│23.085.624│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1960│                │21.468.151│ 86,36│ 3.391.750│ 13,64│24.859.900│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1970│                │25.182.000│ 91,20│ 2.429.300│  8,80│27.611.300│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1981│                │29.308.400│ 93,64│ 1.990.782│  6,36│31.299.900│100,00│   

└────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┘   


     ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   

                                    Persones                                  

                                                                               

┌────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤   

│Any │ Saben llegir i  │ Saben llegir i       Restant           Total         

    │no saben escriure│ saben escriure                                       

    ├──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┤   

      Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │  Nombre  │ /100 │   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1594│                                                │ 8.206.791│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1768│                                                │ 9.307.804│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1787│                                                │10.409.879│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1797│                                                │10.541.221│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1857│                                                │15.464.340│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1860│   705.778│  4,50│ 3.129.921│ 19,97│11.837.782│ 75,53│15.673.481│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1877│   578.978│  3,48│ 4.071.823│ 24,48│11.983.544│ 72,04│16.634.345│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1887│   602.005│  3,43│ 5.004.470│ 28,49│11.959.157│ 68,08│17.565.632│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1900│   495.753│  2,66│ 6.227.184│ 33,45│11.870.393│ 63,76│18.618.086│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1910│   353.732│  1,77│ 7.716.998│ 38,59│11.848.521│ 59,26│19.995.686│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1920│   202.357│  0,95│ 9.904.859│ 46,31│11.145.444│ 52,11│21.389.842│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1930│   209.341│  0,88│13.171.685│ 55,63│10.296.768│ 43,49│23.677.794│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1940│                │17.209.453│ 66,15│ 8.806.454│ 33,85│26.015.907│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1950│                │20.286.330│ 72,15│ 7.831.727│ 27,85│28.118.057│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1960│                │22.881.200│ 74,95│ 7.647.300│ 25,05│30.528.500│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1970│                                                │34.040.700│100,00│   

├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤   

│1981│                                                │37.683.300│100,00│   

└────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┘   

 

 

Tornar a l'Índex.