">

Com facilitar la recerca d’una pàgina d’Internet

 

 

Per ajudar el buscador Google a trobar una pàgina concreta d’Internet, convé emprar el que es diu “meta tags”; es tracta d’afegir algunes línies especials al fitxer de la pàgina, tal com s’explica a:

 

www.metatags.org

 

Per afegir dites línies, cal un programa editor del llenguatge HTML que permet canviar el codi font del fitxer, per exemple els programes gratuïts Kompozer o Notepad++ obtenibles a:

http://kompozer.net

 

http://notepad-plus-plus.org

 

Si el portal d’Internet té diversos fitxers, cal afegir dites línies a cada fitxer.

 

Si només es volgués veure el codi font del fitxer, sense poder-lo canviar, es pot fer posant en pantalla amb el navegador Firefox i fent:

Clic a Eines, clic a Desenvolupador Web, clic a Codi font; apareix el codi font.

 

I si es volgués veure el codi font amb el navegador Internet Explorer, cal fer:

Clic a Veure, clic a Codi font; apareix el codi font.

 

Les línies a afegir a cada fitxer s’han de posar entre <head> i </head> (que està bastant avall de la pantalla) i són 3:

 

1. El títol del fitxer; amb un màxim de 100 caràcters, uns 20 cm; exemple:

<title>Economia històrica</title>

 

2. La descripció del fitxer que es veurà en pantalla a sota del títol, si es troba la pàgina amb Google; amb màxim de 160 caràcters, uns 32 cm; exemple (no oblidar els espais en blanc):

<meta name=”description” content=”Història del sistema monetari. Preus al llarg de la història. Sous al llarg de la història.”>

 

3. Les paraules clau del fitxer; no es veuran en pantalla; amb un màxim de 260 caràcters, uns 52 cm; exemple:

<meta name=”keywords” content=”moneda efectiva, moneda fiduciaria, moneda imaginaria, lliura, sous, diner, florí, ducat, escut, ral, pesseta, dobló”>

 

En canvi, el fitxer d’entrada al portal que sovint s’anomena index.htm convé que tingui les 4 línies:

 

1. El títol del portal; exemple:

<title>Portal de Marcel Mañé</title>

 

2. La descripció del portal que es veurà en pantalla a sota del títol, si es troba la pàgina amb Google; exemple:

<meta name="description" content="Astronomia, criptografia, economia, escacs, filosofia, física, geografia, història, lingüística, matemàtiques, música, política, salut.">

 

3. Les paraules clau del portal; no es veuran en pantalla; exemple:

<meta name="keywords" content="botànica, passatemps, problemes, informàtica, laberint, tècnica, enllaços, enlaces">

 

4. Indicació a Google que miri tots els fitxers del portal; exemple (si el nom del fitxer inicial del portal és index.htm):

<meta name="robots" content="index, follow">

 

 

Tornar a l’Índex.