Documents públics certificats del descobriment català d’Amèrica

 

 

Existeixen uns quants milions de documents iguals que certifiquen que les caravel·les que descobriren Amèrica portaven la bandera catalana.

 

Dits documents estan firmats per Luis Ángel Rojo (Gobernador del Banc d’Espanya), Esteban Róspide (Interventor del Banc d’Espanya) i Jesús Urdiola (Caixer del Banc d’Espanya).

 

L’esbós dels documents fou fet per Reinhold Gerstetter, artista gràfic alemany del Bundesdruckerei (fàbrica de bitllets a Berlín, Alemanya) i el disseny final fou fet per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Madrid). Foren impresos amb data 12 d’octubre de 1992 per commemorar el cinquè centenari del descobriment d’Amèrica per part de Cristòfor Colom (dit CRISTOBAL COLÓN en dits documents) i es distribuïren a molts habitants d’Espanya i fins i tot de l’estranger, propalant la gran veritat als quatre vents.

 

Els documents miden 71 per 146 mil·límetres. En l’anvers es veuen dues caravel·les amb la bandera catalana com a mostra de la catalanitat del descobriment, una imatge del descobridor, una imatge del rei Ferran II el Catòlic de la Confederació Catalana junt amb la seva muller, una imatge d’Amèrica i “CINCO MIL PESETAS” entre altres inscripcions.

 

És molt de lloar que alts càrrecs del Gobierno de España atribueixin, certifiquin i exposin públicament la catalanitat del descobriment d’Amèrica. Probablement això fou possible gràcies a que el 12 d’octubre de 1992, el Reino de España estava ja en l’etapa de normalització democràtica. Quan els professors rebien el seu salari a final de mes, mostraven ja un exemplar del document als seus alumnes per donat fe de l’error històric que atribuïa el descobriment d’Amèrica al regne de Castella.

 

 

 

 

Ampliat:

 

 

 

Torna a l'Índex.