Com fer-se la genealogia

 

 

1. Objectiu.

 

 

      L'objectiu d'aquestes línies és explicar un mètode per trobar i recollir dades sobre els avantpassats propis, el que s'en diu fer-se la genealogia.

 

 

2. Dades normalment obtenibles.

 

 

      Normalment, d'un avantpassat es pot saber:

 

      Municipi, parròquia, any, mes i dia de neixement.

      Municipi, parròquia, any, mes i dia de bateig (fins cap el 1900 era normal batejar al mateix dia o a l'endemà del neixement).

      Ofici.

      Municipi, parròquia, any, mes i dia de casament; i nom del conjugue.

      Municipi, parròquia, any, mes i dia d'òbit i d'enterrament (son les dades menys interessants per anar progressant en la recerca).

 

      Sovint es poden tenir dades dels seus capítols matrimonials i del seu testament.

 

 

3. Primer pas.

 

 

      Obtenir el màxim raonable de les dades abans mencionades referents a un mateix, als seus pares i als seus avis mirant els documents que es tenen a casa i preguntant a les persones de más edat de la família.

 

 

4. Segon pas.

 

 

      Escriure en net la informació del primer pas en la forma d'un arbre genealògic seguit de les notes corresponents; per exemple, amb el següent estil (és recomanable escriure-ho amb l'ajut d'un ordinador per poguer afegir-hi després comodament més dades):


╔═══════════════╗                                    

                                                  

               ╟┐╔═══════════════╗                 

             16║│║                                

╚═══════════════╝├╢               ╟┐                

╔═══════════════╗│║              8║│                

               ║│╚═══════════════╝│                

               ╟┘                 │╔═══════════════╗

             17║                  │║              

╚═══════════════╝                  ├╢               ╟┐

╔═══════════════╗                  │║              4║│

                                 │╚═══════════════╝│

               ╟┐╔═══════════════╗│                

             18║│║               ║│                

╚═══════════════╝├╢               ╟┘                

╔═══════════════╗│║              9║                 

               ║│╚═══════════════╝                 

               ╟┘                                   │╔═══════════════╗

             19║                                    │║ Francesc     

╚═══════════════╝                                    ├╢ Devesa        ╟┐

╔═══════════════╗                                    │║ Vilar        2║│

                                                   │╚═══════════════╝│

               ╟┐╔═══════════════╗                                  

             20║│║                                                 

╚═══════════════╝├╢               ╟┐                                 

╔═══════════════╗│║             10║│                                 

               ║│╚═══════════════╝│                                 

               ╟┘                 │╔═══════════════╗│                

             21║                  │║               ║│                

╚═══════════════╝                  ├╢               ╟┘                

╔═══════════════╗                  │║              5║                 

                                 │╚═══════════════╝                 

               ╟┐╔═══════════════╗│                                   

             22║│║               ║│                                  

╚═══════════════╝├╢               ╟┘                                  

╔═══════════════╗│║             11║                                   

               ║│╚═══════════════╝                                   

               ╟┘                                                     │╔═══════════════╗

             23║                                                      │║ Montserrat   

╚═══════════════╝                                                      ├╢ Devesa        

╔═══════════════╗                                                      │║ Arbres       1║

                                                                     │╚═══════════════╝

               ╟┐╔═══════════════╗                                   

             24║│║                                                  

╚═══════════════╝├╢               ╟┐                                  

╔═══════════════╗│║             12║│                                   

               ║│╚═══════════════╝│                                  

               ╟┘                 │╔═══════════════╗                 

             25║                  │║                                

╚═══════════════╝                  ├╢               ╟┐                

╔═══════════════╗                  │║              6║│                

                                 │╚═══════════════╝│                

               ╟┐╔═══════════════╗│                                 

             26║│║               ║│                                 

╚═══════════════╝├╢               ╟┘                                 

╔═══════════════╗│║             13║                                  

               ║│╚═══════════════╝                                  

               ╟┘                                   │╔═══════════════╗│

             27║                                    │║ Teresa        ║│

╚═══════════════╝                                    ├╢ Arbres        ╟┘

╔═══════════════╗                                    │║ ...          3║

                                                   │╚═══════════════╝

               ╟┐╔═══════════════╗                                   

             28║│║                                                  

╚═══════════════╝├╢               ╟┐                                  

╔═══════════════╗│║             14║│                                  

               ║│╚═══════════════╝│                                  

               ╟┘                 │╔═══════════════╗│                 

             29║                  │║               ║│                 

╚═══════════════╝                  ├╢               ╟┘                 

╔═══════════════╗                  │║              7║                  

                                 │╚═══════════════╝                  

               ╟┐╔═══════════════╗│                                   

             30║│║               ║│                                    

╚═══════════════╝├╢               ╟┘                                   

╔═══════════════╗│║             15║                                    

               ║│╚═══════════════╝                                    

               ╟┘                                                     

             31║                                                      

╚═══════════════╝


Notes de l'arbre genealògic.

 

1. Montserrat Devesa i Arbres, nada al carrer ... (Barcelona) en aaaa-mm-dd [any, mes i dia, per aquest ordre], batejada a la parròquia de sant ... (Barcelona) en aaaa-mm-dd, apadrinada de bateig pel seu avi ..., i la seva àvia ..., casada a la parròquia de sant ... (Barcelona) en aaaa-mm-dd, mestressa de casa.

 

2. Francesc Devesa i Vilar, nat a Barcelona en aaaa-mm-dd, batejat a la parròquia de sant ... (Barcelona) en aaa-mm-dd, casat a la parròquia de sant ... (Barcelona), visqué al carrer ... (Martorell), féu testament a la notaria de ... (Barcelona) en aaaa-mm-dd.

 

3. Teresa Arbres i ..., nada a Barcelona en aaaa-mm-dd, batejada a la parròquia de sant ... (Barcelona) en aaaa-mm-dd.

 

 

5. Tercer pas.

 

 

      Si falta alguna dada dels avis, o per continuar més endarrera en el temps, consultar el registre civil del municipi on es creu que va neixer. L'adreça del registre civil s'obté telefonant a l'ajuntament corresponent. Anar al registre civil a consultar els seus llibres de neixement, casaments i defuncions; també es pot demenar per telèfon o per correu i contesten gratis enviant fotocòpia de la pàgina corresponent del llibre junt amb una anotació que autentifica les dades (és el que s'anomena "certificat literal", en contraposició amb el "certificat en extracte").

 

      Els registres civils espanyols de neixements, casaments i defuncions es varen iniciar generalment en 1875 (però en 1870, al municipi de Barcelona; també abans en altres municipis).

 

      Les inscripcions en els llibres de neixements indiquen el nom del nounat, els noms dels pares (i el municipi de neixement d'aquests) i devegades, els noms dels avis. Les inscripcions en els llibres de casaments indiquen els noms dels contraents i dels seus pares (i el municipi de neixement de tots ells). Les inscripcions en els llibres de defuncions indiquen els noms del difunt, del seu conjugue, dels seus pares i del seus fills.

 

      Passar en net la informació.

 

 

6. Quart pas.

 

 

      Es pot buscar dades als cementiris, encara que no son gaire interessants.

 

 

7. Cinquè pas.

 

 

      Havent arribat als primers llibres d'un registre civil, per anar mes endarrera es va a buscar informació a cada parròquia corresponent. Cal telefonar al rector de la parròquia per quedar en dia i hora, demenant de consultar els llibres sacramentals per fer la genealogia pròpia; assegurar-se telefònicament que els llibres son de les èpoques que interessen.

 

      Es consulten principalment els llibres de bateig, de casaments i d'òbits. Moltes de les inscripcions ens afegiran noms d'avantpassats més anteriors.

 

 

8. Sisè pas.

 

 

      Com a complement del cinquè pas, es pot consultar de 10 a 13 hores els llibres de desposoris (o sigui, de solicituds de llicència matrimonial) que hi ha a l'arxiu de la catedral de Barcelona (s'entra per l'ascensor de la capella de santa Llúcia; per que li obrin a un la porta de l'ascensor, cal dir per l'intercomunicador que es ve a consultar l'arxiu). Convé explicar a l'arxivera el motiu de la nostra visita perquè ens adreci als índexs adequats.

 

      Quan es volien casar dues persones amb un parentiu més o menys llunyà, calia instruir un expedient de "dispensa apostòlica"; les dades son a l'arxiu del bisbat de Barcelona (Carrer del Bisbe, 5; obert de 9 a 13 hores). Convé explicar a l'arxiver el motiu de la nostra visita perquè ens adreci als índexs adequats. També hi ha aquí llibres sacramentals d'algunes parròquies, i dades de tota la diòcesi des de 1916 fins aviu.

 

 

9. Setè pas.

 

 

      Es poden consultar capìtols matrimonials i testaments a algunes parròquies i també a la xarxa d'arxius comarcals (per exemple, l'Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca del Penedès) o a l'arxiu de protocols notarials de Barcelona (al carrer del Notariat, 4).

 

 

10. Detalls de la recerca d'informació.

 

 

      Abans de llençar-se a obrir un llibre en un arxiu, cal fer-se una idea dels tipus de llibres que conté (per exemple, de naixements, de casaments, etc.; i de les èpoques que abracen).

 

      Alguns llibres tenen un índex alfabètic al principi o al final; si no en tenen, cal llegir tot el llibre començant normalment per les dades més recents. Sovint no es numeren les pàgines, sinó els fulls.

 

      La lletra manuscrita de 1600 a 1850 no és fàcil de llegir; cal habituar-s'hi.

 

      Cal tenir present que un municipi pot estar composat d’uns quants pobles.

 

      A la llibreria de la Generalitat (a la Rambla de Canaletes) es pot comprar alguns llibres que exposen el contingut d'algun arxiu.

 

      És convenient recollir dades de germans d'avantpassats, perquè de vegades en les seves inscripcions hi ha dades que no son a les dels avantpassats i perquè queda més complert l'entorn en què aquests varen viure. Els gràfics que inclouen aquests germans no son arbres genealògics, sinó taules genealògiques, com l'exemple a continuació (on els avantpassats son dintre de rectangle doble).

 


Taula genealògica 1, de Mañé Rovira

    ┌────────────┐                                                                      

    │Josep          ┌────────────┐                                                     

    │Papiol      ├┐  │Anton       ├─┐                                                    

               1│├──┤Papiol      │ │                                                   

    └────────────┘│  │Ferrando  11├┐│                                                   

                    └────────────┘││                  ┌────────────┐                  

    ┌────────────┐│                ││                  │Joan                           

    │Antònia     ││  ┌────────────┐││                 ┌┤Mañé                           

    │Ferrando    ├┘  │Francesca   │││                 ││Rovira    30│                   

               2│   │Cañellas    ├┘│                 │└────────────┘                   

    └────────────┘             12│ │                 │┌────────────┐                   

                     └────────────┘ │                 ││Maria                          

                                                     ├┤Mañé        ├──                 

                     ┌────────────┐ │                 ││Rovira    31│                   

                     │Josep       │ │                 │└────────────┘                   

                     │Jané        ├┐│                 │┌────────────┐                   

                               13│││                 ││Carme                          

                     └────────────┘││                 ├┤Mañé                           

                                   ││                 ││Rovira    32│                   

                     ┌────────────┐││                 │└────────────┘                    

                     │Maria       │││                 │┌────────────┐                   

                   ┌─┤Mañé        ├┘│                 ││Teresa                         

                   │ │Recasens  14│ │                 ├┤Mañé                           

                   │ └────────────┘ │                 ││Rovira    33│                   

                   │ ┌────────────┐ │                 │└────────────┘                   

                   │ │Josep       │ │                                                  

                   ├─┤Mañé        ├┐│                 │┌────────────┐                   

   ┌────────────┐  │ │Recasens  15│││                 ││Manuel                         

   │Pere          │ └────────────┘││                 ││Soliano     ├┐                  

   │Nin         ├┐ │               ││                 ││Soler     34││  ┌────────────┐  

              3││ │ ┌────────────┐││                 │└────────────┘│  │Francesca     

   └────────────┘│ │ │Serafina    ├┘│                               ├──┤Soliano     ├┐ 

                 ├─┼─┤Nin         │ │                 │┌────────────┐│  │Vidal     44││ 

   ┌────────────┐│ │ │Tort      16├─┘                 ││Gertrudis   ││  └────────────┘│ 

   │Rosa        ││ │ └────────────┘                   ││Vidal       ├┘                 

   │Tort        ├┘ │                                  ││Solé      35│                  

              4│  │ ╔════════════╗                   │└────────────┘                  

   └────────────┘  │ ║Joan                                                           

                   ├─╢Mañé        ╟┐  ╔════════════╗  │╔════════════╗   ┌────────────┐│ 

                   │ ║Recasens  17║│  ║Joan          │║Pere           │Pere        ││ 

   ╔════════════╗  │ ╚════════════╝├──╢Mañé        ╟┐ ├╢Mañé        ╟┐ ┌┤Mañé        ├┘ 

   ║Joan                           ║Joncosa   25║│ │║Rovira    36║│ ││Devesa    45│  

   ║Manyer      ╟┐ │ ┌────────────┐│  ╚════════════╝│ │╚════════════╝│ │└────────────┘  

   ║Gibert     5║│ │ │Josep       ││                ├─┤              ├─┤╔════════════╗  

   ╚════════════╝│ │┌┤Joncosa     ││  ╔════════════╗│ │╔════════════╗│ │║Joan          

                 ├─┤││Pujol     18││  ║Maria       ║│ │║Teresa      ║│ └╢Mañé          

   ╔════════════╗│ ││└────────────┘│  ║Rovira      ╟┘ │║Devesa      ╟┘  ║Devesa    46║  

   ║Teresa      ║│ ││┌────────────┐│  ║Palau     26║  │║Iglésias  37║   ╚════════════╝  

   ║Recasens    ╟┘ │││Salvador    ││  ╚════════════╝  │╚════════════╝                   

   ║Carol      6║  │├┤Joncosa     ││                                                   

   ╚════════════╝  │││Pujol     19││                  │┌────────────┐                   

                   ││└────────────┘│                  ││Josep                          

                   ││╔════════════╗│                  ├┤Mañé                           

                   ││║Maria       ║│                  ││Rovira    38│   ┌────────────┐  

                   │├╢Joncosa     ╟┘                  │└────────────┘   │Josep         

                   ││║Pujol     20║                                   ┌┤Casellas      

                   ││╚════════════╝   ┌────────────┐  │┌────────────┐  ││Mañé      47│  

                   ││                 │Maria         ││Carles        │└────────────┘  

   ╔════════════╗  ││┌────────────┐  ┌┤Mañé          ││Casellas    ├┐ │┌────────────┐  

   ║Pau           │││Pere          ││Joncosa   27│  ││Armengol  39││ ││Maria         

   ║Joncosa     ╟┐ └┼┤Mañé        ├┐ │└────────────┘  │└────────────┘│ ├┤Casellas      

   ║Anguera    7║│  ││Recasens  21││ │┌────────────┐                ├─┤│Mañé      48│  

   ╚════════════╝│  │└────────────┘├─┤│Josep         │┌────────────┐│ │└────────────┘  

                 ├──┤              │ ├┤Mañé          ││Dolors      ││ │┌────────────┐  

   ╔════════════╗│  │┌────────────┐│ ││Joncosa   28│  ├┤Mañé        ├┘ ││Joan          

   ║Llúcia      ║│  ││Llú.M.Josefa││ │└────────────┘  ││Rovira    40│  └┤Casellas      

  ┌╢Pujol       ╟┘  ├┤Joncosa     ├┘ │┌────────────┐  │└────────────┘   │Mañé      49│  

  │║Gallard    8║   ││Pujol     22│  ││Francisca     │┌────────────┐   └────────────┘  

  │╚════════════╝   │└────────────┘  └┤Mañé          ││Narcís                         

  │┌────────────┐   │┌────────────┐   │Joncosa   29│  ├┤Mañé        ├┐  ┌────────────┐  

  ││Lluís          ││Pau            └────────────┘  ││Rovira    41││  │...           

  ├┤Pujol          ├┤Joncosa                        │└────────────┘├──┤Mañé          

  ││Gallard    9│   ││Pujol     23│                   │┌────────────┐│            50│  

  │└────────────┘   │└────────────┘                   ││...         ││  └────────────┘  

  │┌────────────┐   │┌────────────┐                   ││            ├┘                  

  ││Josefa         ││Ramon                          ││          42│                   

  └┤Pujol          └┤Joncosa                        │└────────────┘                   

   │Gallard   10│    │Pujol     24│                   │┌────────────┐                   

   └────────────┘    └────────────┘                   ││Fidel                          

                                                      └┤Mañé                           

                                                       │Rovira    43│                   

                                                       └────────────┘                   

                                                                                         


1.1. Josep Papiol i ....

 

1.2. Antònia Ferrando i ....

 

1.3. Pere Nin i ... (nota 5.3), habitant de la parròquia de sant Bartomeu (Albinyana), mort abans de 1806-07-21.

 

1.4. Rosa Tort i ... (una altra font diu Marimont en lloc de Tort), morta abans de 1806-07-21.

 

1.5. Joan Manyer i Gibert. Veure nota 64.

 

1.6. Teresa Recasens i Carol. Veure nota 65.

 

1.7. Pau Joncosa i Anguera. Veure nota 66.

 

1.8. Llúcia Pujol i Gallard. Veure nota 67.

 

1.9. Lluís Pujol i Gallard, natural i habitant de la parròquia de santa Maria (Bellvei del Penedès), pagès, padrí de bateig de la seva neboda Llúcia Maria Josefa Joncosa i Pujol.

 

1.10. Josefa Pujol i Gallard, padrina de bateig de la seva neboda Llúcia Maria Josefa Joncosa i Pujol sent donzella.

 

1.11. Anton Papiol i Ferrando, casat en primeres núpcies amb Francesca Cañellas i ... de la qual enviudà, en 1811-06-10 obtingué llicència matrimonial pagant 9 sous per casar-se en segones núpcies amb Serafina Nin i Tort.

 

1.12. Francesca Cañellas i ..., morta abans de 1811-06-10.

 

1.13. Josep Jané i ..., dit lo Miró, habitant del poble agregat de les Peces, parròquia de sant Bartomeu (Albinyana).

 

1.14. Maria Mañé i Recasens, nada a la parròquia de sant Bartomeu (Albinyana) en aproximadament 1775, padrina de bateig del seu nebot Joan Pau Antoni Mañé i Joncosa, padrina de bateig de la seva neboda Maria Josefa Antònia Mañé i Joncosa.

 

1.15. Josep Mañé i Recasens, nat a la parròquia de sant Bartomeu (Albinyana) en aproximadament 1788, pagès, en 1806-08-02 obtingué llicència matrimonial, casat a la parròquia de sant Bartomeu (Albinyana) en 1806-08-04 amb dispensa d'ingrés i d'amonestacions per haver-se mort fa poc un parent de la seva muller esdevenidora Serafina Nin i Tort el qual era amo de la casa on aquesta habitava, mort abans de 1811-06-10.

 

1.16. Serafina Nin i Tort (una altra font diu Marimont en lloc de Tort), nada a la parròquia de sant Bartomeu (Albinyana) en aproximadament 1786, tenia una madrastra i una germana en casar-se en primeres núpcies amb Josep Mañé i Recasens del qual enviudà, casada en segones núpcies amb Anton Papiol i Ferrando.

 

1.17. Joan Mañé i Recasens. Veure nota 32.

 

1.18. Josep Salvador Joan Joncosa i Pujol, nat a la parròquia de la Santa Creu (Calafell) en 1795-04-10, padrí de bateig del seu germà Ramon Joan Josep Joncosa i Pujol, padrí de bateig de la seva neboda Maria Josefa Antònia Mañé i Joncosa.

 

1.19. Salvador Ramon Joan Joncosa i Pujol, nat a la parròquia de la Santa Creu (Calafell) en 1797-05-25.

 

1.20. Maria Margarida Elena Joncosa i Pujol. Veure nota 33.

 

1.21. Pere Mañé i Recasens, nat a la parròquia de sant Bartomeu (Albinyana) en aproximadament 1799, apadrinat de bateig per la seva tia Mariagna Nin i Navarro, en 1814-02-16 obtingué llicència matrimonial de molt jove pagant 9 sous (el mateix dia en què obtingué llicència matrimonial per a segones núpcies el seu sogre Pau Joncosa i Anguera), mort després de 1819-02-04.

 

1.22. Llúcia Maria Josefa Joncosa i Pujol (anotada Juncosa en les inscripcions de bateig dels seus fills Josep Pau Joaquim Mañé i Joncosa, i Francisca Llúcia Joaquima Mañé i Jocosa), dita Josefa, nada a la parròquia de la Santa Creu (Calafell) en 1802-02-04, apadrinada de bateig pel seu oncle Lluís Pujol i Gallard, i la seva tia Josefa Pujol i Gallard.

 

1.23. Pau Josep Salvador Joncosa i Pujol, nat a la parròquia de la Santa Creu (Calafell) en 1804-02-15.

 

1.24. Ramon Joan Josep Joncosa i Pujol, nat a la parròquia de la Santa Creu (Calafell) en 1808-05-18, batejat aquí en 1808-05-19, apadrinat de bateig pel seu germà Josep Salvador Joan Joncosa i Pujol.

 

1.25. Joan Pau Antoni Mañé i Joncosa. Veure nota 16.

 

1.26. Maria Francisca Joaquima Rovira i Palau. Veure nota 17.

 

1.27. Maria Josefa Antònia Mañé i Joncosa, nada a la parròquia de sant Bartomeu (Albinyana) en 1821-09-14, apadrinada de bateig pel seu oncle Josep Joncosa i Pujol, i la seva tia Maria Mañé i Recasens.

 

1.28. Josep Pau Joaquim Mañé i Joncosa (inscrit de bateig Manyer i Juncosa), nat a la parròquia de sant Bartomeu (Albinyana) en 1825-01-09.

 

1.29. Francisca Llúcia Joaquima Mañé i Joncosa (inscrita de bateig Juncosa), nada a la parròquia de sant Bartomeu (Albinyana) en 1830-01-10.

 

1.30. Joan Mañé i Rovira, mort després de 1898-07-27.

 

1.31. Maria Mañé i Rovira. Veure nota 6.2.

 

1.32. Carme Mañé i Rovira, morta abans de 1882-08-19.

 

1.33. Teresa Mañé i Rovira, nada a la parròquia de sant Bartomeu (Albinyana) en aproximadament 1856, morta soltera al carrer de Sant Francesc, 21 (Vilanova i la Geltrú) en 1920-01-12.

 

1.34. Manuel Soliano i Soler, nat al municipi de Tarragona, visqué al carrer de Sitjes, 1 (Vilanova i la Geltrú), mort abans de 1902-12-25.

 

1.35. Gertrudis Vidal i Solé, nada a Vilanova i la Geltrú, morta després de 1902-12-25.

 

1.36. Pere Salvador Mariano Mañé i Rovira. Veure nota 8.

 

1.37. Teresa Petronila Maria Devesa i Iglésias. Veure nota 9.

 

1.38. Josep Mañé i Rovira, nat a Vilanova i la Geltrú (o potser a Albinyana) en aproximadament 1861, faquí, visqué al carrer de la Muralla, 10 (Vilanova i la Geltrú), mort solter a l'hospital de Vilanova i la Geltrú en 1901-08-12 d'accident de treball, se suposa enterrat al nínxol 1918 del cementiri de Vilanova i la Geltrú.

 

1.39. Carles Casellas i Armengol, nat a la parròquia de sant Bartomeu (Albinyana), no trobat el seu casament a Vilanova i la Geltrú de 1881 a 1915, mort abans de 1919-01-29.

 

1.40. Dolors Salvadora Teresa Mañé i Rovira (inscrita de bateig Mañer), nada a la parròquia de sant Bartomeu (Albinyana) en 1862-07-15, apadrinada de bateig per la seva tia Dolors Teresa Caterina Rovira i Palau, morta al carrer de Sant Magí, 10, parròquia de sant Antoni Abat (Vilanova i la Geltrú) en 1919-01-29 (no a 45 anys com diu el registre civil), enterrada al cementiri de Vilanova i la Geltrú.

 

1.41. Narcís Joan Mariano Mañé i Rovira (inscrit de bateig Mañer), nat a la parròquia de sant Bartomeu (Albinyana) en 1866-05-05, mort a Vilanova i la Geltrú en 1876-05-25 quan vivia al carrer de Santa Anna, 17.

 

1.42. Muller de Narcís Joan Mariano Mañé i Rovira.

 

1.43. Fidel Mañé i Rovira, nat a la parròquia de sant Antoni Abat (Vilanova i la Geltrú) en 1869-04-16, mort al carrer de Santa Anna, 17, parròquia de sant Antoni Abat (Vilanova i la Geltrú) en 1870-09-09.

 

1.44. Francesca Soliano i Vidal, nada a Vilanova i la Geltrú en aproximadament 1881, operària de fàbrica, visqué de soltera al carrer de Sitjes, 1 (Vilanova i la Geltrú).

 

1.45. Pere Joan Mañé i Devesa, nat al carrer de la Llibertat, 85 (Vilanova i la Geltrú) en 1880-09-16, visqué de petit al carrer de la Muralla, 6 (Vilanova i la Geltrú), a casa dels seus avis Joan Pau Antoni Mañé i Joncosa, i Maria Francisca Joaquima Rovira i Palau, mecànic, casat a la parròquia de santa Maria de la Geltrú (Vilanova i la Geltrú) en 1902-12-25 quan vivia al carrer de la Muralla, 6 (Vilanova i la Geltrú), mort sense fills a Vilanova i la Geltrú probablement de 1905-09-16 a 1906-09-16 (no consta la seva mort en el registre civil de Vilanova i la Geltrú de 1904-12-21 a 1907-05-06, ni a la parròquia de sant Antoni Abat, Vilanova i la Geltrú, de 1905-09 a 1906-09, ni a la parròquia de santa Maria de la Geltrú, Vilanova i la Geltrú, de 1905-09-16 a 1906-09-16).

 

1.46. Joan Mañé i Devesa. Veure nota 4.

 

1.47. Josep Casellas i Mañé, nat a Vilanova i la Geltrú en aproximadament 1894-12-24, mort a Vilanova i la Geltrú en 1895-01-08.

 

1.48. Maria Casellas i Mañé, morta després de 1919-01-29, probablement morta soltera després de 1950.

 

1.49. Joan Casellas i Mañé, mort abans de 1919-01-29.

 

1.50. ... Mañé i ... (nota 1.50), dona que visqué a Vilanova i la Geltrú, es casà i tingué un fill.

 

 

Tornar a l'Índex.