Perquè un gas en expansió es refreda   

 

 

Tenim un recipient aïllat tèrmicament del seu exterior. El recipient conté molècules de gas que estan constantment en moviment i xoquen entre ells i amb les parets del recipient.

 

Quan una molècula xoca amb una paret amb determinat mòdul de velocitat, rebota amb el mateix mòdul de velocitat. Si movem aquesta paret fent que augmenti el volum del recipient, la molècula rebota amb un mòdul de velocitat inferior, és a dir, té menys energia cinètica, està més freda. Amb moltes molècules així, els menors mòduls de velocitat es transmeten a la resta de molècules de gas del recipient i el conjunt del gas es refreda.

 

 

Tornar a l’Índex.