La curvatura de l’espai en la relativitat general

 

 

En la relativitat especial, les longituds dels mòbils no canvien però les seves mides canvien segons la velocitat relativa del mòbil respecte a l’observador. Per altra banda, en relativitat general les masses s’atrauen gravitatòriament i els experts ho justifiquen dient que les masses corben realment l’espai del seu voltant (en principi, tot l’Univers); ningú sap com és possible que l’espai es corbi o torci, i els experts fan el símil següent per explicar el fenomen:

 

Imaginem una làmina de goma horitzontal i una massa a sobre que la deforma; a més massa correspondria més deformació, tal com es mostra a la figura 1; i afegint una dimensió, els experts diuen que ens trobaríem en el cas real.

 

 

 

Figura 1.Una massa deforma una làmina de goma horitzontal.

 

 

Ara considerem la vista de costat de les masses A, B i C de la figura 2 sobre una làmina de goma; no es mouen una respecte a les altres; és a dir, estan en el mateix sistema inercial. Les masses A i C són grans i deformen molt la goma; la massa B és petita i deforma poc la goma. Aquí no es veu cap dificultat conceptual.

 

   A                                    B                                   C

Figura 2. Les masses A i C són grans i corben molt l’espai; la massa B és petita i corba poc l’espai.

 

 

Però veiem un altre cas: les 3 masses són iguals en repòs i les masses A i C es mouen a quasi bé la velocitat de la llum respecte a la massa B. Llavors, per la relativitat especial sabem que les masses A i C augmenten molt; i ens trobem que des de B es veu que A té una massa gran i corba molt l’espai, però des de C es veu que A corba moderadament l’espai.

 

És massa difícil pensar com l’espai al voltant de A i de B pot estar simultàniament molt corbat i moderadament corbat. Per tant, és preferible pensar que les masses no corben l’espai.

 

Per altra banda, s’ha confirmat l’existència del bosó gravitó i sembla ser que el bosó de Higgs intervé en la gravetat.

 

Conclusions:

 

La força de la gravetat desvia fotons, partícules i cossos mitjançant bosons.

 

La força de la gravetat no corba l’espai.

 

 

Tornar a l’Índex.