Què és una persona?

 

 

Una persona és un ésser que decideix, que sent i que té cos.

 

Un àngel és un ésser que decideix, que sent i que no té cos.

 

Un vegetal és un ésser que no decideix, que no sent i que té cos.

 

Una pedra és un ésser que no decideix, que no sent i que té cos.

 

 

Tornar a l’Índex.