Definicions que alguns científics fan servir

 

Concepte és la representació mental d’un objecte.

Terme és l’expressió d’un concepte.

 

Judici és la representació mental d’atribució o negació de quelcom a un objecte.

Judici veritable és el judici que correspon a la realitat.

Proposició és l’expressió d’un judici.

 

Raonament és el procés mental d’obtenció d’un judici a partir d’un altre o altres judicis.

Deducció (o inferència o argumentació) és l’expressió d’un raonament.

Demostració és el raonament d’obtenció d’un judici veritable a partir d’un altre o altres judicis veritables.

 

Inducció és el raonament d’obtenció d’un judici universal a partir de judicis particulars.

 

Analogia és el raonament d’obtenció d’un judici particular a partir d’un altre judici particular.

 

Ciència és el conjunt ordenat de judicis veritables d’un objecte.

 

Mètode científic és el conjunt de conceptes, judicis i raonaments d’una ciència; és crea amb observacions i experiments.

 

Tornar a l’Índex.