Objectius, polítiques i accions

 

 

El mètode exposat aquí està enfocat per ser emprat per un Director General d’una empresa industrial petita o mitjana. Hauria de servir perquè el Director General aconsegueixi implicar els seus principals col·laboradors en la millora de l’empresa.

 

Tot comença amb una reunió en que el Director General convoca el seu Director de Fàbrica, el seu Director Comercial i el seu Director Administratiu. El Director General diu que voldria saber com creuen ells que entre tots podem millorar l’empresa; que no es tracta de dir el que no va bé o que és millorable, sinó de dir quines solucions són aplicables.

 

El Director General els demana que cadascú faci una llista d’objectius per a l’empresa, volent dir els objectius generals a aconseguir al terme de menys d’un any o de més d’un any per conduir l’empresa des de la situació actual a una situació futura millor en termes relatius.

 

També els demana una llista de polítiques o estratègies per aconseguir cada objectiu, entenent per polítiques les idees generals del que cal fer per arribar a cada objectiu; seria normal que cada objectiu tingués més d’una política.

 

També els demana una llista de les activitats concretes a fer per desenvolupar cada política, amb indicació del mes en que s’ha d’acabar i el nom de qui l’ha de fer.

 

Tot això hauria de quantificar-se, si fos possible. I finalment, el Director General demana que tot el que han escrit ho aportin a una  nova reunió de tots quatre el dilluns següent a les 10:00 hores. Naturalment, el Director General ja ha fet les seves llistes però no ho diu.

 

En aquest segon dilluns, els tres directius entreguen les llistes. El Director General els dóna les gràcies, els diu que ell les ajuntarà i que es tornaran a veure l’endemà.

 

El Director General adjunta tota la informació amb el següent format, i havent afegit la llista de principis. L’endemà, dimarts,  es reuneixen i el DG reparteix còpies del Pla d’Acció.


 

 

ACME, S.A.

 

Pla d’Acció

 

Edició 1

pàgina 1/4

2017-01-01

 

Principis.

 

1. Perpetuar l’empresa.

 

2. Satisfer els clients.

 

3. Satisfer els accionistes.

 

4. Satisfer els empleats.

 

5. Satisfer els proveïdors.

 

6. Satisfer el fisc.

 

7. Tractar de seguir la legislació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

ACME, S.A.

 

Pla d’Acció

 

Edició 1

pàgina 2/4

2017-01-01

 

Objectius.

 

1. oooooooooooooooo

 

2. oooooooooooooooo

 

3. oooooooooooooooo


 

 

ACME, S.A.

 

Pla d’Acció

 

Edició 1

pàgina 3/4

2017-01-01

 

Polítiques.

 

1.1. pppppppppppppp

 

1.2. pppppppppppppppp

 

1.3. ppppppppppppppp

 

 

2.1. ppppppppppppp

 

2.2. pppppppppppppp

 

 

3.1. pppppppppppppppp

 

3.2. ppppppppppppppppp


 

 

ACME, S.A.

 

Pla d’Acció

 

Edició 1

pàgina 4/4

2017-01-01

 

Accions.

 

1.1.1. aaaaaaaaaaaaa. 2017-03 DG.

 

1.1.2. aaaaaaaaaaaaaa. 2017-03 DFa.

 

1.1.3. aaaaaaaaaaaaa. 2017-06 DF.

 

 

1.2.1. aaaaaaaaaaaaa. 2017-04 DC.

 

1.2.2. aaaaaaaaaaaa. 2017-02. DA.

 

 

1.3.1. aaaaaaaaaaa. 2017-05 DF.

 

1.3.2. aaaaaaaaaaaaaaa. 2017-08 DA

 

1.3.3. aaaaaaaaaaaaa. 2017-03 DC.

 

 

2.1.1. aaaaaaaaaaa. 2017-04 DG.

 

2.1.2. aaaaaaaaaaaaa. 2017-04 DF.

 

2.1.3. aaaaaaaaaaaa. 2017-04 DC.

 

 

2.2.1. aaaaaaaaaaaa. 2017-09 FC.

 

2.2.2. aaaaaaaaaa.2017-07. DC.

 

 

3.1.1. aaaaaaaaaaaaaa. 2017-12 DF.

 

3.1.2. aaaaaaaaaaaa. 2017-09 DF.

 

 

3.2.1. aaaaaaaaaaaaaaaa. 2017-03 DC.

 

3.2.2. aaaaaaaaaaaaaa. 2017-03 DA.


El primer número de cada política indica l’objectiu que desenvolupa.

 

Els dos primers números de cada acció indica la política que desenvolupa.

 

En la reunió d’aquest dimarts, el Director General va repassant cada punt i tracta que s’aprovin per unanimitat o consens; si creu que el punt és inadequat, tracta que un altre el trobi inadequat; si creu que falta algun punt, tracta que el digui un altre. L’habilitat del Director General resideix en que una vegada aprovat un punt, no se sàpiga qui l’ha canviat. Després d’una hora i mitja de reunió, és preferible fer una pausa d’unes poques hores o fins el dilluns següent.

 

Les dates han de ser acordades i que no siguin ni massa fàcils ni massa difícils d’aconseguir.

 

Quan tot el Pla d’Acció està aprovat, es firma a la primera pàgina afegint la data d’aprovació i es reparteixen fotocòpies i es posa en marxa.

 

Convé fer un seguiment del compliment i modificacions que es faci del Pla d’Acció cada 15 dies o cada mes. Llavors cada una de les quatre persones anirà veient el compliment que fan els altres.

 

 

Tornar a l'Índex.