Naixements des de l’any -70.000 fins a l’any 2100

 

 

La columna B conté la població mundial en milions en l’any de la columna A extret en 2017 de:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/world_population

 

en que les dades més fiables són les d’entre 1950 fins a 2015; la resta són estimacions de Wikipedia.

 

La columna C conté estimacions personals dels naixements anuals per 1000 persones; també s'anomena taxa de natalitat. El seu valor actual és aproximadament 50 en el país que la té màxima. Els valors des de l'any 1960 fins a l'any 2100 són estimacions de Wikipedia.

 

La columna D conté els naixements anuals en milions.

 

La columna E conté els naixements de l'interval d'anys en milions.

 

La columna F conté els naixements acumulats de milions.

 

A

B

C

D

E

F

Any

 

 

 

 

Població en

milions

 

 

 

Naixements

anuals per

1000 persones

(estimació)

 

Naixements

anuals

en milions

B12*C12/

1000

Naixements

de l'interval

en milions

D12*ABS(A12

-A13)

Naixements

acumulats

en milions

SUMA (F12;E13)

 

-70000

0,01

50,000

0,0005

30

30

-10000

4

50,000

0,20

400

430

-8000

5

50,000

0,25

375

805

-6500

5

50,000

0,25

375

1.180

-5000

5

50,000

0,25

250

1.430

-4000

7

50,000

0,35

350

1.780

-3000

14

50,000

0,70

700

2.480

-2000

27

50,000

1,35

1.350

3.830

-1000

50

50,000

2,50

1.250

5.080

-500

100

50,000

5

2.505

7.585

1

200

50,000

10

9.990

17.575

1000

400

35,000

14

7.000

24.575

1500

458

35,000

16

1.603

26.178

1600

580

35,000

20

2.030

28.208

1700

682

35,000

24

1.194

29.402

1750

791

35,000

28

1.384

30.786

1800

1.000

35,000

35

1.750

32.536

1850

1.262

35,000

44

2.209

34.744

1900

1.650

35,000

58

2.888

37.632

1950

2.525

35,000

88

442

38.074

1955

2.758

35,000

97

483

38.556

1960

3.018

31,850

96

481

39.037

1965

3.322

34,395

114

571

39.608

1970

3.682

32,404

119

597

40.205

1975

4.061

29,019

118

589

40.794

1980

4.440

27,437

122

609

41.403

1985

4.853

27,261

132

661

42.065

1990

5.310

25,852

137

686

42.751

1995

5.735

23,827

137

683

43.434

2000

6.127

21,616

132

662

44.096

2005

6.520

20,522

134

669

44.765

2010

6.930

19,854

138

688

45.453

2015

7.349

19,349

142

711

46.164

2020

7.717

16,900

130

652

46.816

2025

8.083

15,800

128

639

47.455

2030

8.425

15,000

126

632

48.087

2035

8.743

14,500

127

634

48.721

2040

9.039

14,000

127

633

49.353

2045

9.308

13,400

125

624

49.977

2050

9.551

13,000

124

621

50.598

2055

9.766

12,900

126

630

51.228

2060

9.957

12,800

127

637

51.865

2065

10.127

12,700

129

643

52.508

2070

10.277

12,600

129

647

53.156

2075

10.409

12,500

130

651

53.806

2080

10.524

12,400

130

652

54.459

2085

10.626

12,300

131

653

55.112

2090

10.717

12,200

131

654

55.766

2095

10.794

12,100

131

653

56.419

2100

10.854

12,000

130

651

57.070

2105

 

Així, fins a l’any 1 hi ha hagut 17.575.000.000 naixements; fins a l’any 2015 hi ha hagut 46.164.000.000 naixements; s’estima a fins a l’any 2100 hi haurà hagut 57.070.000.000 naixements.

 

 

Tornar a l'Índex.